แถลงข่าวการจัดงาน อาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ประกาศข่าว : 12 มี.ค. 2558

แถลงข่าวการจัดงาน “อาบน้ำแร่  แลระนอง  ประจำปี  ๒๕๕๘”

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๘

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

ชมการแสดง

 

-

นายสุริยันต์   กาญจนศิลป์

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

กล่าวถึง  ภาพรวมการจัดงาน  “อาบน้ำแร่  แลระนอง” ประจำปี  ๒๕๕๘  และความพร้อมในการจัดงานฯ

 

-

นายอภิชัย  อรัญญิก  

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานชุมพร

กล่าวถึง  การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

นายสุริยะ  คูหะรัตน์  

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง

กล่างถึง  การจัดกิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต  นำเสนอโมเดลน้ำพุร้อน  การท่องเที่ยวสนุก 

            สุขภาพดี  จากน้ำแร่ร้อน  (สปา  วารีบำบัด บริการทางการแพทย์  สเปรย์น้ำแร่และอื่นๆ )

 

-

นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

กล่าวถึง  การส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวระนอง  ท่องสองแผ่นดิน”  จากบกสู่ทะเล 

            จากแผ่นดินระนองสู่เกาะสอง  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๓๐  น.

-

จบการแถลงข่าว