แถลงข่าวงานไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ ๑๑
วันที่ประกาศข่าว : 11 มี.ค. 2558

แถลงข่าวงานไหว้ครูมวยไทยโลก  ครั้งที่  ๑๑

วันพุธที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๘

ณ  ห้องโถง  ชั้น ๑  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

๑๔.๐๐  น.

-

ชมการไหว้ครูมวยไทย  และการแสดงศิลปะการต่อสู้มวยโบราณ

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กล่าวถึง  ความพร้อมของสถานที่การจัดงานไหว้ครูมวยไทยโลก  และงานระลึกวีรชนไทยนายขนมต้ม

             (ไหว้ครูมวยไทยนายขนมต้ม)

 

-

นายนพดล  ภาคพรต

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในงานไหว้ครูมวยไทยโลก  ครั้งที่ ๑๑

 

-

นายสมชาติ  เจริญวัชรวิทย์

นายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การแข่งขันมวยไทยอาชีพ  “ศึกมหัศจรรย์มวยไทย  มรดกโลก”

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว