ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ประกาศข่าว : 6 มี.ค. 2558

                                          กำหนดการ        

แถลงข่าว “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘”

วันศุกร์ที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๘

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

 

 

๑๓.๐๐  น. 

-

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  

ชมการแสดง

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเปิดการแถลงข่าวและกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้


 

 

 

 

 

๑๔.๓๐  น. 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

-

 

นายเสมา  วนะสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึง  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในงาน

นางอรสา  อาวุธคม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์

กล่าวถึง  การประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้

ถ่ายภาพร่วมกัน

จบงานแถลงข่าว