งานฉลองสมโภชพระพุทธรังสีสุริโยทัยธรรโมภาส
วันที่ประกาศข่าว : 23 ม.ค. 2558

กำหนดการ

งานฉลองสมโภชพระพุทธรังสีสุริโยทัยธรรโมภาส

วันศุกร์ที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๘

  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

 

๑๖.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

ณ  บริเวณด้านหน้าพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย  (เจดีย์ประจำรัชการที่ ๔)

๑๖.๑๙ น.

-

นายธวัชชัย อรัญญิก   ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รับศีล จุดเครื่องบวงสรวง

 

-

พระสงฆ์อาราธนาพระปริตร และเจริญพระพุทธมนต์

 

-

ประธานในพิธีถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์

 

-

อาจารย์คฑา  ชินบัญชร

กล่าวถึง  การสมโภชพระพุทธรังสีสุริโยทัยธรรโมภาส

๑๙.๑๙  น.

-

พิธีการอัญเชิญ พระพุทธรังสีสุริโยทัยธรรโมภาส ขึ้นประดิษฐาน

ณ พระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย   พระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา

 

-

ผู้ร่วมพิธีขึ้นสักการะพระพุทธรังสีสุริโยทัยธรรโมภาส ในพระมหาเจดีย์

ทรงพระศรีสุริโยทัย

 

-

ชมการแสดงปะหน้า วิรัชสราญรมย์กับการแสดงฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง

และการแสดงโขน  "ตอนพรหมมาศ"

๑๙.๐๐ น.

-

จบงาน

 

---------------------------------------------

   หมายเหตุ :

๐๙.๑๙ น.

-

พิธีอัญเชิญพระพุทธรังสีสุริโยทัยธรรโมภาส ไปประดิษฐานชั่วคราว

ณ บริเวณด้านหน้าพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย (เจดีย์ประจำรัชการที่ 4)

เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้สักการะ

๑๐.๐๐  น.

-

สักการะพระพุทธรังสีสุริโยทัยธรรโมภาส

 

-

ชมนิทรรศการ และการจำลองตลาดโบราณจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ อาทิ ขนมไทย,

ทอดมัน, ของเล่นไทยโบราณ, เครื่องหอม น้ำอบน้ำปรุง ฯลฯ  สมัย รศ. ๗๒

บริเวณหลังวิหารพระไสยาสน์