โครงการลำปางแบรนด์ “นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา เปิดประตูการค้าอาเซียน” และการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นสัญลักษณ์การสร้างแบรนด์จังหวัดลำปาง ภายใต้สโลแกน “ลำปางนครแห่งความสุข”
วันที่ประกาศข่าว : 3 ก.ย. 2557

กำหนดการแถลงข่าว 

แถลงข่าวโครงการลำปางแบรนด์ “นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา  เปิดประตูการค้าอาเซียน” 

และการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นสัญลักษณ์การสร้างแบรนด์จังหวัดลำปาง 

ภายใต้สโลแกน  “ลำปางนครแห่งความสุข”

วันพุธที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๗ 

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

 

๑๔.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสารประชาสัมพันธ์

๑๕.๐๐  น.

-

ชมการแสดง ชุด “ลำปางนครแห่งความสุข”

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที


 

-

นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวถึง  ศักยภาพและความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง


 

 

นายอานุภาพ  ธีรรัฐ  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


 

-

นายวีรพงษ์  ฤทธิ์รอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง

กล่าวถึง  ความเป็นมาของโครงการลำปางแบรนด์  นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา     เปิดประตูการค้าอาเซียน”ฯ


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๖.๐๐ น.

-

จบการแถลงข่าว