งานรำลึก ๑๖๑ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ ๑๕
วันที่ประกาศข่าว : 3 ก.ย. 2557

กำหนดการแถลงข่าว

งานรำลึก  ๑๖๑ ปี  วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยมหาราช  ครั้งที่ ๑๕  

 ของชาวเกาะสีชัง  ประจำปี  ๒๕๕๗ “ร้อยดวงใจ  ร้อยศรัทธา  ปวงประชา  น้อมรำลึก  พระพุทธเจ้าหลวง”

วันพุธที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๗ 

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

 

๑๓.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสารประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๐๐  น.

-

ชมการแสดงจินตลีลา, การแสดงฉากย่อ  จากการแสดงแสง เสียง และสื่อผสม

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที.


 

-

นายคมสัน  เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวถึง   ศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี


 

-

นายณรงค์  เทพเสนา นายอำเภอเกาะสีชัง กล่าวถึง   รายละเอียดและความเป็นมาของการจัดงานงานรำลึก  ๑๖๑ ปี  วันคล้ายวันพระราชสมภพ              สมเด็จพระปิยมหาราช  ครั้งที่  ๑๕  ของชาวเกาะสีชัง  ประจำปี  ๒๕๕๗


 

-

นายวิทยา  คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวถึง  การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานฯ  ของชาวเกาะสีชัง  ประจำปี  ๒๕๕๗


 

-

นายดำรงค์  เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชังและประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะสีชังกล่าวถึง  กิจกรรมต่างๆ ภายในงานและการแต่งกายย้อนยุค


 

-

นางสาวสุดลัดดา  ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานพัทยา กล่าวถึง  การสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์การจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


 

-

ชมการเดินแบบการแต่งกายย้อนยุค  เพื่อสื่อให้เห็นถึงรูปแบบการแต่งกายในงานฯ

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๔.๕๐ น.

-

จบการแถลงข่าว