แถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ครั้งที่ ๑๖”
วันที่ประกาศข่าว : 27 ส.ค. 2557

กำหนดการ

แถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลกินหอย ดูนก  ตกหมึก  ครั้งที่ ๑๖”

วันพุธที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

 

๑๔.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสารประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายมณเฑียร  ทองนิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวถึง  ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี


 

-

นายสมชาย  ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  การสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลกินหอย  ดูนก  ตกหมึก ครั้งที่  ๑๖


 

-

นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ กล่าวถึง  กิจกรรมต่างๆ ภายในงานฯ


 

-

นายสมชาย  แพรุ่งโรจน์ทวี ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด  บริษัท  บุญรอดเทรดดิ้ง  จำกัดกล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานของพันธมิตรต่างๆ-

สื่อมวลชนซักถาม


-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๐๐ น.

-

จบการแถลงข่าว