พิธีเปิดงานส่งเสริมการขาย “Fest & Fun เที่ยวภาคกลาง”
วันที่ประกาศข่าว : 21 ส.ค. 2557

กำหนดการ

พิธีเปิดงานส่งเสริมการขาย “Fest & Fun เที่ยวภาคกลาง”

วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ณ  ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว


๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและประชาสัมพันธ์การจัดงานและแหล่งท่องเที่ยวของภูมิภาคภาคกลาง

 

-

ชมการแสดงชุด Kidzania Bangkok Dance

 

-

นายสมชาย  ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดงาน

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๐๐ น.

-

จบการแถลงข่าว