แถลงข่าวโครงการ Amazing Pattaya Seafood Festival 2014
วันที่ประกาศข่าว : 20 ส.ค. 2557

 

กำหนดการ

แถลงข่าวโครงการ  Amazing  Pattaya  Seafood  Festival 2014

วันพุธที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

 

๑๔.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสารประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการ  Amazing  Thailand

            Grand Sale  และ  Pattaya  Grand  Sale  รวมทั้งการดึงนักท่องเที่ยวด้วย

            กิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสีสันของ  Pattaya  Grand  Sale  ในปีนี้

 

-

นายสรรเพ็ชร  ศุภบวรเสถียร 

นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก

กล่าวถึง  กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและรายละเอียดกิจกรรม Amazing

            Pattaya  Seafood  Festival  2014

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๐๐ น.

-

จบการแถลงข่าว

 

------------------------------------