กำหนดการ กล่าวคำอวยพร เนื่องในโอกาสวันตรุษจีนของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ประกาศข่าว : 28 ม.ค. 2557

กำหนดการ

กล่าวคำอวยพร  เนื่องในโอกาสวันตรุษจีนของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๗

ณ  ศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย  ถนนเทียมร่วมมิตร  กรุงเทพมหานคร

 

 

๑๔.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร / รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

ชมการแสดงรอบพิเศษจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (๖๐  นาที)

๑๕.๓๐  น.

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สาธารณรัฐประชาชนจีน  เดินทางมาถึงศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย

๑๕.๓๕  น.

-

นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์ 

รัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวอวยพรในวันตรุษจีนสู่พี่น้องชาวจีนผ่านสื่อมวลชนจีน

 

-

H.E. Mr. Ding  Wei    

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  สาธารณรัฐประชาชนจีน

กล่าวอวยพรในวันตรุษจีนสู่พี่น้องชาวไทยผ่านสื่อมวลชนไทย

 

-

มอบของที่ระลึกระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

ชมการแสดงชุดพิเศษ

ชุดที่  ๑  การแสดงชุดรับขวัญข้าวจากประเทศไทย  (๕ นาที)

ชุดที่  ๒  การแสดงดอกหางม้าบานสะพรั่ง  (๕ นาที)

            จากเขตปกครองตนเองมองโกเลียในสาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๖.๓๐  น.

-

เสร็จสิ้นคำอวยพรเนื่องในวันตรุษจีน  ปี  ๒๕๕๗

๑๖.๓๕  น.

-

เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย