เทศกาลส่งความสุข ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗
วันที่ประกาศข่าว : 25 ธ.ค. 2556

แถลงข่าว “เทศกาลส่งความสุข  ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๕๗” 

(Amazing  Thailand  Countdown  2014)

วันพุธที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

ณ   ห้องโถง  ชั้น  ๑  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

 

 

๑๓.๓๐  น. 

- 

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร


 

-

นายอรรณพ  กิตติกุล  พิธีกร  กล่าวต้อนรับ


๑๔.๐๐  น.

-

ชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เทศกาลส่งความสุข  ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๕๗


 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที


 

-

นายธวัชชัย  อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  ภาพรวมการจัดงานเทศกาลส่งความสุข  ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๕๗  ทั่วประเทศ             (Amazing  Thailand  Countdown  2014)


 

-

นายสุพจน์  จันทร์เจริญ  และ  นายธนา  สุทธิกมล  (ลิฟท์ – ออย) นักแสดง / ศิลปิน กล่าวถึง  ความรู้สึกที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งความสุข  ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๕๗ และเชิญชวนร่วมกิจกรรมฯ


 

-

สื่อมวลชนซักถาม


 

- 

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๕.๐๐ น.

-

จบการแถลงข่าว