พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดเส้นทางเพื่อเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
วันที่ประกาศข่าว : 29 ต.ค. 2556

พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดเส้นทางเพื่อเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว (Trip & Treat)

วันอังคารที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖

ณ   ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

                                                              

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๓.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและแนะนำคณะกรรมการตัดสินการประกวด จำนวน  ๙  ท่าน

 

-

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการประกวดเส้นทางเพื่อเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว (Trip & Treat)

 

-

ชมวีดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

 

-

ประกาศผลรางวัลและรับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล   ช่วงที่ ๑ รางวัลชมเชย  จำนวน  ๑๒  รางวัล

 

-

ประกาศผลรางวัลและรับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล   ช่วงที่ ๒  ได้แก่  รางวัล Popular vote, รางวัลสุดยอดภาพถ่าย  และรางวัลสุดยอด Clip  จำนวน ๓  รางวัล  พร้อมชมวีดีทัศน์การประกวด

 

-

ประกาศผลรางวัลและรับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล   ช่วงที่ ๓ และจำนวน  ๓  รางวัล  พร้อมชมวีดีทัศน์การประกวดแต่ละทีม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๒๐  น.

-

เสร็จสิ้นพิธี