งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ประกาศข่าว : 16 ต.ค. 2556

กำหนดการแถลงข่าว   

 แถลงข่าวงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม  ประจำปี  ๒๕๕๖

วันพุธที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

ณ   ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

  

 

๑๔.๓๐  น. 

- 

สื่อมวลชนลงทะเบียน  /  รับของที่ระลึก  / รับเอกสาร  / รับประทานอาหารว่าง


๑๔.๔๕  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที


 

-

นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวถึง  ความเป็นมาและรายละเอียดต่างๆ ของการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม  ประจำปี  ๒๕๕๖  และความพร้อม ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนม


 

-

นางสมฤดี  ชาญชัย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ล่าวถึง  นโนบายส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในงานประเพณีออกพรรษาและกิจกรรมต่างๆ  ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุน


 

-

สื่อมวลชนซักถาม


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๕.๔๕   น. 

-

จบการแถลงข่าว