แถลงข่าวการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ ๒๐ และการแข่งขันชาเล้นจ์ ลากูน่า ภูเก็ต
วันที่ประกาศข่าว : 16 ต.ค. 2556

กำหนดการแถลงข่าว

แถลงข่าวการแข่งขันลากูน่า  ภูเก็ต  ไตรกีฬา  ครั้งที่  ๒๐  และการแข่งขันชาเล้นจ์  ลากูน่า  ภูเก็ต

วันพุธที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๖

ณ   ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

  

                                                   

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร / รับประทานอาหารว่าง


 

-

ชมวีดีทัศน์การแข่งขันสัปดาห์ไตรกีฬาลากูน่า  ภูเก็ต


๑๓.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดและการกิจกรรมต่างๆ  ภายในงานการแข่งขันลากูน่า  ภูเก็ต  ไตรกีฬา  ครั้งที่  ๒๐ และการแข่งขันชาเล็นจ์  ลากูน่า  ภูเก็ต


 

 

   นายไมตรี  อินทุสุต  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต


   นายศุกรีย์  สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


   นายสุวรรณะ  สีบุญเรือง  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตราผลิตภัณฑ์และการสื่อสาร บริษัท  การบินไทย  จำกัด  (มหาชน)


   นางสุขฤดี  พงศ์พันธุ์วัฒนา  ประธานกรรมการตราผลิตภัณฑ์ 

บริษัท  คิงเพาเวอร์  อินเตอร์เนชั่นเนล  จำกัด


   นายนิยม  ทัศนีย์ทิพากร ผู้ช่วยอาวุโสรองประธานกรรมการ  ฝ่ายประสานงานองค์กรและชุมชนสัมพันธ์  บริษัท  ลากูน่า  รีสอร์ท  แอนด์  โฮเท็ล  จำกัด  (มหาชน)


 

-

สื่อมวลชนซักถาม


 

-

จับสลากรางวัลผู้โชคดีสำหรับสื่อมวลชน  จำนวน  ๑  รางวัล

(บัตรกำนัลที่พัก  ๒  คืน  ณ  โรงแรม อังสนา ลากูน่า  ภูเก็ต  สำหรับ ๒  ท่าน )


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๔.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว