เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลง (รัก) แม่ฮ่องสอน...หลง (รัก) ประเทศไทย
วันที่ประกาศข่าว : 8 ต.ค. 2556

กำหนดการแถลงข่าว 

แถลงข่าว “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน” หลง (รัก)  แม่ฮ่องสอน...หลง (รัก)  ประเทศไทย

วันพุธที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖

ณ   ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

                                                  

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับของที่ระลึก / รับเอกสาร

๑๔.๐๐  น.

-

ชมวีดีทัศน์แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที

 

-

นายสุรพล  พนัสอำพล

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กล่าวถึง  การเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว  ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

 

-

นางสุจิตรา  จงชาณสิทโธ

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การสนับสนุนและการดำเนินงานของ  ททท.  ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร

สอดรับกับโครงการ “แอ่วเหนือ  ม่วนใจ๋” ตามนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

-

นายปกรณ์  จีนาคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน

กล่าวถึง  ความเป็นมาของการจัดงานเทศกาลประเพณีต่างๆ  รวมทั้งความพร้อม

            ในการจัดงาน  “ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด  ประจำปี  ๒๕๕๖”

 

-

ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ

นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย 

กล่าวถึง  การประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในการผลักดันการประชาสัมพันธ์ การจัดงานเทศกาลประเพณีต่างๆ  ในแต่ละพื้นที่

 

-

ชมการแสดงทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุด  หลง  (รัก)  แม่ฮ่องสอน...หลง  (รัก)  ประเทศไทย

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

๑๔.๔๕  น.

-

ถ่ายภาพรวมกัน