แถลงข่าวเปิดตัวการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ภายใต้ชื่อ “ชุมพร แดนงาม ๓ มิติ”
วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.ย. 2556

กำหนดการ

แถลงข่าวเปิดตัวการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร  ภายใต้ชื่อ  “ชุมพร  แดนงาม  ๓  มิติ”

วันอังคารที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๖

ณ  ห้องเบิกโรง   ชั้น  ๑  พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  (มิวเซียมสยาม) 

                                                              

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับของที่ระลึก

 

-

ชมการแสดง

๑๓.๔๕  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงการท่องเที่ยว

จังหวัดชุมพรภายใต้ชื่อ “ชุมพร แดนงาม  ๓ มิติ”  ได้แก่  ความงามบนพื้นดิน,

ความงามบนผืนทะเลและใต้ท้องทะเล และความงามบนท้องฟ้า 

 

-

นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวถึง  กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญและของดีเมืองชุมพร

 

-

นางสาวจีระนันท์  พิตรปรีชา กลุ่ม  สห+ภาพ กล่าวถึง  กลุ่มสห+ภาพกับความร่วมมือจังหวัดชุมพร กับหนังสือ  ๑๐๐  ภาพ ชุมพร  ความงดงามและวิถีชีวิต

 

-

นายธีรภาพ  โลหิตกุล กลุ่ม สห+ภาพ กล่าวถึง  ความหมายและความเป็นมาของ “ชุมพร  แดนงาม ๓ มิติ” 

 

-

นายราเมศ   พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กล่าวถึง  ความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดงานฯ ของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

 

-

นายอุทัย  วรมาศกุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานชุมพร กล่าวถึง  รายละเอียดกิจกรรมการส่องกล้องมองนกเหยี่ยวอพยพ  และงานประเพณี แห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน

๑๔.๔๕  น.

-

พิธีเปิดนิทรรศการ “ชุมพร  แดนงาม 3 มิติ” 

 

-

แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมชมนิทรรศการ “ชุมพร  แดนงาม 3 มิติ” 

ณ  อาคารนิทรรศการ  ชั้น  ๓

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว