แถลงข่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รับรางวัล PATA Grand Awards และ PATA Gold Awards 2013
วันที่ประกาศข่าว : 18 ก.ย. 2556

กำหนดการ

แถลงข่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รับรางวัล PATA Grand Awards

และ  PATA Gold  Awards  2013

วันพุธที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๖

ณ  ห้องประชุม  ๒  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

                                                              

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับประทานอาหารว่าง

๑๓.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  รายละเอียดและผลสำเร็จของรางวัล  PATA Grand Awards 2013  ดังนี้

•  รางวัล PATA Grand Awards 2013 ประเภท Marketing Campaign

•  รางวัล PATA Gold Awards 2013 ประเภท Education and Training 

•  รางวัล PATA Gold Awards 2013 ประเภท Marketing Media

•  รางวัลจากภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุด “This is Thailand”

 

-

ชมวีดีทัศน์ภาพยนตร์สารคดีที่ได้รับรางวัลจากงาน  PATA Gold  Awards 2013

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

เสร็จสิ้นพิธีการ