แถลงข่าว World Press โครงการ “สุดสวยมวยไทยโลก World Muaythai Angels 2013”
วันที่ประกาศข่าว : 12 ก.ย. 2556

กำหนดการแถลงข่าว

  World  Press  โครงการ “สุดสวยมวยไทยโลก  World  Muaythai  Angels  2013”

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๖

ณ  ชั้น  ๗  หน้าโรงภาพยนตร์  SFX  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  แกรนด์  พระราม  ๙

 

     ๑๘.๓๐ น.

    

 

     ๑๙.๐๐ น.

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

    

     ๒๐.๐๐ น.

 

    

 

    

 

 

 

 

 

     

-

-

-

-

-

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

-

-

 

 

สื่อมวลชนลงทะเบียน

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

ชมการแสดงดนตรีจาก  ป๋อมบอยไทย

ชมวีดิทัศน์  “สุดสวยมวยไทยโลก  World  Muaythai  Angels  2013”

ชมการแสดง  Action  มวยไทย

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที  เพื่อกล่าวถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์

ของการจัดงานฯ  โดย

นายไชยา  พรหมมา

ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎร

ดร. ศักดิ์ชาย  ทัพสุวรรณ

นายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย / WMC

ประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ / IFMA

Mr. Stephan  Fox

General  Secretary  of  IFMA  and  Vice-President  of  the  WMC.

สื่อมวลชนซักถาม

เชิญถ่ายภาพร่วมกัน

จบการแถลงข่าว

 

             -----------------------------------------