ลูกพาแม่เที่ยว อยุธยาราตรี แสงสีมรดกโลก
วันที่ประกาศข่าว : 31 ก.ค. 2556

กำหนดการแถลงข่าว

แถลงข่าว “ลูกพาแม่เที่ยว  อยุธยาราตรี  แสงสีมรดกโลก” 

วันพุธที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๕.๑๐  น. 

- 

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที


 

- 

นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดโครงการ “ลูกพาแม่เที่ยว  อยุธยาราตรี  แสงสีมรดกโลก”


 

-

นายปราโมทย์  ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึง  การสนับสนุนและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ


 

- 

นายธนกฤต  กิตติธรรมกูล เจ้าของร้านอาหารกานต์กิตติ กล่าวถึง  กิจกรรมต่างๆ  ภายในงานฯ


 

-

สื่อมวลชนซักถาม / ถ่ายภาพร่วมกัน


 

-

จับสลากมอบของที่ระลึกให้สื่อมวลชน  (จำนวน  ๙  ชิ้น)


๑๕.๔๕  น.

-

จบการแถลงข่าว