ถลงข่าวการแข่งขันเรือใบรายการ “หัวหิน รีกัตต้า ๒๕๕๖”
วันที่ประกาศข่าว : 31 ก.ค. 2556

กำหนดการแถลงข่าว

วันพุธที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

แถลงข่าวการแข่งขันเรือใบรายการ “หัวหิน  รีกัตต้า  ๒๕๕๖”  (Hua – Hin  Regatta 2013)

     ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

  

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร / รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียด

การจัดงานการแข่งขันเรือใบรายการ “หัวหิน  รีกัตต้า  ๒๕๕๖” (Hua – Hin  Regatta 2013)

นายธวัชชัย  อรัญญิก 

  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

น.อ. ปิยะศักดิ์ นิลมิตร 

   ตัวแทนสมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้แทน 

  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำกัด

นายประชุม ตันติประเสริฐสุข  

  โรงแรมรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท และรีสอร์ทชาเลต์

๑๔.๓๐   น.

-

ถ่ายภาพร่วมกัน  / จบการแถลงข่าว