งานประกาศผลรางวัลแคมเปญออนไลน์ “The Little Big Project”
วันที่ประกาศข่าว : 18 ก.ค. 2556

กำหนดการ

งานประกาศผลรางวัลแคมเปญออนไลน์ “The Little Big Project”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

ณ  ห้องพิซซา – เซซาโร – เรอนัวร์ ชั้น ๔ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์  กรุงเทพมหานคร

                                                 

๑๗.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน   

๑๘.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

นายศุกรีย์  สิทธิวนิช

ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์

กล่าวรายงานสรุปความสำเร็จของการจัดโครงการ และประกาศชื่อทีมผู้ชนะจาการแข่งขัน      The Little Big Project ทั้ง ๕ ทีม

 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะจากการแข่งขัน

 

-

นางปริยา  จุลกะรัตน์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานสังคมออนไลน์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

มอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ทีมผู้ชนะ ๔ ทีม

 

-

-

-

ทีมผู้ชนะ ร่วมพูดคุยถึงกิจกรรมและประสบการณ์ที่ได้รับ

พิธีกรเรียนเชิญ ผู้แทนจาก NGO ขึ้นรับมอบทุน 5,000 USD

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวขอบคุณ

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๙.๐๐  น.

-

จบงาน