แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Find Your Fabulous ภายใต้ชื่องาน “Fabulous Night Exclusive Party”
วันที่ประกาศข่าว : 19 ก.ค. 2556

กำหนดการ

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ  Find  Your  Fabulous 

ภายใต้ชื่องาน  “Fabulous  Night  Exclusive  Party”

วันศุกร์ที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

ณ  ห้องแกรนด์  บอลรูม  ชั้น  ๘  โรงแรม  Sofitel  So  Bangkok  ถนนสาทรเหนือ

 

๑๗.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน   

๑๘.๐๐  น.

-

นายวสุ  แสงสิงแก้ว  พิธีกรกล่าวต้อนรับ  และเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  วัตุประสงค์ของโครงการ  Find  Your  Fabulous  ซึ่งเป็นกิจกรรมการตลาดออนไลน์             เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม  ภายใต้ชื่องาน  “Fabulous  Night Exclusive  Party”

 

-

นายสุวรรธนะ  สีบุญเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตราผลิตภัณฑ์และสื่อสารการพาณิชย์ บริษัท  การบินไทย  จำกัด  (มหาชน) กล่าวถึง  ความร่วมมือและการสนับสนุนโครงการฯ ของบริษัท  การบินไทย  จำกัด (มหาชน)

 

-

Mr. OLIVIER  DOMBEY Executive  General  Manager  of  Asia,  Wotif  Group  and  Asia  Web  Direct กล่าวถึง  ความร่วมมือและการสนับสนุนโครงการฯ

 

-

ชมแฟชั่นโชว์  โดย  Celebrities  ชื่อดังของเมืองไทยในวัย ๔๐  ปีขึ้นไป  อาทิ  ดร.กฤตติกา คงสมพงษ์, นางสาวฮอลลี่  อมรนันท์, นางนิทรา  กิตติยากร  ณ  อยุธยา, นางวาชินี  ไกรฤกษ์, นางสาวรุ่งนภา  กิตติวัฒน์ 

 

-

ชมแฟชั่นโชว์จากนางแบบกิตติมศักดิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  อาทิ นางสาวเพ็ญสุดา  ไพรอร่าม  ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ นางสาวกัญจนา  ศิลปอาชา  ที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๑๙.๐๐  น.

-

พิธีกรเรียนเชิญคุณหมอจาก  ๕  สถาบันขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมความงามและสุขภาพ

 

-

จับรางวัลมอบของที่ระลึก (Gift  Voucher) แก่ผู้เข้าร่วมงาน

๑๙.๕๐  น.

-

จบงาน