แถลงข่าวนิทรรศการภาพถ่าย “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน ตอน หลงรักประเทศไทย”
วันที่ประกาศข่าว : 10 ก.ค. 2556

  

กำหนดการ

แถลงข่าวนิทรรศการภาพถ่าย  “เที่ยวหัวใจใหม่  เมืองไทยยั่งยืน  ตอน  หลงรักประเทศไทย”

วันพุธที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

                                                 

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน   / รับประทานอาหารว่าง

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

๑๓.๓๐  น.

-

นายพีระพงศ์  เอี่ยมลำเนา

รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท  กรังด์ปรีซ์  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานของบริษัท  กรังด์ปรีซ์  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

 

 

นายอาทร  จุลโลบล

เจ้าของโครงการแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “เที่ยวหัวใจใหม่  เมืองไทยยั่งยืน 

ตอน  หลงรักประเทศไทย”

กล่าวถึง  รายละเอียดและการดำเนินงานจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฯ

 

-

นางอ้อยทิพย์   นิธิยานันท์ 

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย  “เที่ยวหัวใจใหม่  เมืองไทยยั่งยืน 

            ตอน หลงรักประเทศไทย” ด้านการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๔.๓๐  น.

-

จบการแถลงข่าว

 

 

-------------------------------------------