เปิดตัวโครงการ “Redeem Travel Fair 2013”
วันที่ประกาศข่าว : 5 ก.ค. 2556

กำหนดการ

เปิดตัวโครงการ “Redeem Travel Fair 2013”

วันศุกร์ที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

ณ  ลานเอเทรี่ยม ๒ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

๑๕.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๕.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

๑๖.๓๐  น.

-

ชม Mini Concert จากลูกหว้า พิจิกา  จิตตะปุตตะ

จบการแถลงข่าว