พิธีเปิด “ถีบทั่วไทย เที่ยวด้วยใจ ปั่นไปด้วยกัน”
วันที่ประกาศข่าว : 7 ก.ค. 2556

กำหนดการ

พิธีเปิด “ถีบทั่วไทย  เที่ยวด้วยใจ  ปั่นไปด้วยกัน”

วันอาทิตย์ที่  ๗   กรกฎาคม  ๒๕๕๖

ณ  พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  (Museum  Siam)  กรุงเทพมหานคร

 

๑๘.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับพาสปอรตร่วมงานฯ

๒๐.๐๐  น.

-

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี       

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

กล่าวเปิดงาน  “ถีบทั่วไทย  เที่ยวด้วยใจ  ปั่นไปด้วยกัน”

๑๙.๑๐  น.

-

ชมคอนเสิร์ต  วงสควีซ  แอนนิมอล  และ  MIND  พร้อมลุ้นรับของรางวัล

๒๐.๔๐  น.

-

ประกาศรางวัล  ภาพถ่ายเล่าเรื่อง  (ประเภทนักศึกษา  และบุคคลทั่วไป) 

และเล่นเกมส์ภายในงานฯ  มูลค่าเงินรางวัลกว่า ๒๕๐,๐๐๐  บาท