พิธีเปิดงานเทศกาลกลองนานาชาติ
วันที่ประกาศข่าว : 5 ก.ค. 2556

กำหนดการ

พิธีเปิดงานเทศกาลกลองนานาชาติ

(International  Drum  Festival)

วันศุกร์ที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

ณ  โรงละครแห่งชาติ

 

๑๘.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน   / รับประทานอาหารว่าง

 

-

ชมนิทรรศการ “กลองชัยกระชับมิตรจตุรทิศเอเซีย”

๑๙.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

พิธีเปิดงานเทศกาลกลองนานาชาติ  (International  Drum  Festival)  

โดย

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี 

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๙.๒๐  น.

-

ชมการแสดง “กลองชัยกระชับมิตรจตุรทิศเอเซีย”

• องก์  ๑  เกริกเกียรติกลองไทยระทึกไกลทั่วหล้า

• องก์  ๒  รัวกลองลั่นสนั่นฟ้าทั่วทิศาแดนมังกร

• องก์  ๓  กลองโสมประโคมใหญ่สาเนียงไกลสะเทือนสะท้อน

• องก์  ๔  กลองภารตะไซร้ไม่ยิ่งหย่อนรัวยอกย้อนแสนรื่นเริง

• องก์  ๕  สู่ปัจจุบันรวมหลากหลายสีสันนวัฒนกรรมกลอง

๒๑.๐๐  น.

-

จบการแสดง

 

-

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

มอบช่อดอกไม้ให้กับนักแสดง  ๔  ประเทศ  (ไทย, ไต้หวัน, เกาหลี และอินเดีย)

และผู้อำนวยการแสดง