ภารกิจพิชิตทั่วไทย ๑ ล้านกิโล Thailand HPlorer 3G+
วันที่ประกาศข่าว : 28 มี.ค. 2556

กำหนดการ

แถลงข่าว “ภารกิจพิชิตทั่วไทย  ๑  ล้านกิโล  Thailand  HPlorer 3G+

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มีนาคม   ๒๕๕๖

ณ  Atrium  ชั้น  ๑   Siam  Center 

  

๑๐.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร

๑๑.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดและความเป็นมา

ของการจัดโครงการ “ภารกิจพิชิติทั่วไทย ๑ ล้านกิโล Thailand  HPlorer 3G+

นายพงศธร  เกษสำลี

   รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายอติรุตน์  โตทวีแสนสุข

   กรรมการผู้จัดการธุรกิจโมบายล์  บริษัท  ทรู  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน)

 

-

พิธีกรเรียนเชิญดาราและ  Celebrity  ร่วมพูดคุยบนเวที

นายณวัฒน์  กุลรัตนรักษ์  

   ดารานักแสดงชื่อดัง

นายนิติพัฒน์  สุขสวย    

   ช่างภาพและผู้ร่วมงานก่อตั้งนิตยสาร  a  day

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๒.๐๐  น.

-

จบแถลงข่าว