งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2556
วันที่ประกาศข่าว : 13 มี.ค. 2556

กำหนดการแถลงข่าว 

 แถลงข่าวงานพระนครคีรี – เมืองเพชร  ครั้งที่ 27 ประจำปี 2556

วันพุธที่  ๑๓  มีนาคม   ๒๕๕๖

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

                                             

 

๑๔.๐๐   น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร / รับของที่ระลึก

 

-

ชมการแสดง

๑๔.๓๐   น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายมณเฑียร  ทองนิตย์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

กล่าวถึง  การจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร  ครั้งที่ ๒๗  ประจำปี  ๒๕๕๖

 

-

นางประหยก  ทองนิตย์ 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

กล่าวถึง  กิจกรรมต่าง ๆ  ภายในงานกาชาดจังหวัดเพชรบุรี

 

-

นายโกวิท  ผกามาศ 

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

กล่าวถึง  กิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นภายในฯ

 

-

นางสาวนงนิตย์  เต็งมณีวรรณ

ผู้อำนวยการ ททท.  สำนักงานเพชรบุรี

กล่าวถึง  การสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์การจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๓๐  น.

-

จบการแถลงข่าว