แถลงข่าวงานไหว้ครูมวยไทยโลก
วันที่ประกาศข่าว : 11 มี.ค. 2556

กำหนดการ

แถลงข่าวงานไหว้ครูมวยไทยโลก

วันจันทร์ที่  ๑๑  มีนาคม   ๒๕๕๖

ณ  บริเวณห้องโถง ชั้น ๑  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐   น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร / รับของที่ระลึก

๑๓.๓๐  น.

-

ชมวีดีทัศน์การจัดงานไหว้ครูมวยไทยโลก

 

-

ชมการไหว้ครูมวยไทย

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายวิทยา  ผิวผ่อง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กล่าวถึง  ความสำคัญและความพร้อมของพื้นที่การจัดงาน

 

-

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี   

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวระดับนานาชาติในเดือนมีนาคม

 

-

นางแสงจันทร์  วรสุมันต์   

อธิบดีกรมพลศึกษา

กล่าวถึง  การเชิญนักกีฬามวยไทยจากทั่วโลกเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมวยไทยโลก

 

-

นายสมชาติ  เจริญวัชรวิทย์   

นายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การแข่งขันมวยไทยอาชีพ  “มหัศจรรย์มวยไทย  มรดกโลก”

 

-

ชมการแสดงแม่ไม้มวย...มหัศจรรย์มวยไทย  มรดกโลก

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว