งาน “เปิดโลกทะเลชุมพร” ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ประกาศข่าว : 6 มี.ค. 2556

กำหนดการแถลงข่าว

แถลงข่าวการจัดงาน “เปิดโลกทะเลชุมพร”  ประจำปี  ๒๕๕๖

วันพุธที่  ๖  มีนาคม   ๒๕๕๖

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

  

๑๓.๐๐   น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร / รับของที่ระลึก

๑๓.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า         ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

กล่าวถึง  รายละเอียดของการจัดงาน “เปิดโลกทะเลชุมพร”

 

-

นายประเมศวร์  อมาตยกุล         ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้  ททท.

กล่าวถึง  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน / จบการแถลงข่าว