พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวเกิน ๒๑ ล้านคน
วันที่ประกาศข่าว : 28 ธ.ค. 2555

กำหนดการ 

พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวเกิน ๒๑ ล้านคน

วันศุกร์ที่  ๒๘  ธันวาคม   ๒๕๕๕

ณ  ชั้น ๒  ประตู ๓  ( เคาท์เตอร์ข่าวสารการท่องเที่ยว )  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

--------------------------

๑๑.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๒.๐๐ น.

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ ผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน ) และผู้บริหารภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  นำคณะหุ่นละครโจหลุยส์ร่วมต้อนรับ พร้อมมอบตุ๊กตาน้องสุขใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย  ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเกิน ๒๑ ล้านคน  พร้อมมุ่งสู่นักท่องเที่ยว จำนวน ๒๒ ล้านคน ตามเป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งไว้ใน ปี ๒๕๕๕

 

 

-

เสร็จสิ้นพิธีต้อนรับ