แถลงข่าวเทศกาล “ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖ ” ( Miracles Thailand countdown 2013 )
วันที่ประกาศข่าว : 19 ธ.ค. 2555

กำหนดการ 

วันพุธที่  ๑๙  ธันวาคม   ๒๕๕๕  

ณ  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)   ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

                                       แถลงข่าวเทศกาล “ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๕๖ ”  ( Miracles Thailand countdown 2013 )

                                                                                        ณ  ห้องโถง ชั้น  ๑  อาคาร ททท.

 

๑๔.๓๐ น. 

- 

สื่อมวลชนลงทะเบียน


๑๕.๐๐ น.

-

พิธีกร ( นายอรรณพ  กิตติกุล ) กล่าวต้อนรับ  และเชิญชมการแสดงจาก  คริสตี้  กิ๊บสัน


 

-

ชมวิดีทัศน์ เทศกาล “ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๕๖ ”


 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี    ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  ภาพรวมการจัดงานเทศกาล “ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๕๖ ” ทั่วประเทศและกิจกรรม “ไหว้กษัตริย์ ๙ พระองค์ ”


 

-

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี    รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  ททท. กล่าวถึง  กิจกรรม Miracles Thailand countdown 2013 ใน   ๘   พื้นที่


 

-

สื่อมวลชนซักถาม  /  ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๖.๐๐ น.

-

ชมการแสดงสแครชแผ่น  โดย  มณฑล  จิรา


 

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว