พิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ Gang GO Green “ รวมก๊วนเที่ยวไทยหัวใจสีเขียว ”
วันที่ประกาศข่าว : 19 ธ.ค. 2555

กำหนดการ 

วันพุธที่  ๑๙  ธันวาคม   ๒๕๕๕  

ณ  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)   ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

                                             พิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ  Gang GO Green  “ รวมก๊วนเที่ยวไทยหัวใจสีเขียว ”

                                                                                ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น ๑๐  อาคาร ททท.

 

๑๓.๐๐ น. 

- 

สื่อมวลชนลงทะเบียน


๑๓.๓๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและนำชมการแสดงดนตรี “ รวมก๊วนเที่ยวไทยหัวใจสีเขียว ”

โดย ทีมงานและตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน  Gang GO Green


 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี   ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน  ได้แก่ 

           รางวัลประเภททีมเยาวชน  :  รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ รองชนะเลิศอันดับ ๒

           รางวัลประภทสถาบันการศึกษา  : สถาบันการศึกษายอดเยี่ยม และ สถาบันการศึกษาดีเด่น


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


 

-

เสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัล