แถลงแผนการดำเนินงานด้านการตลาดออนไลน์ของ ททท. ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ประกาศข่าว : 13 ธ.ค. 2555

แถลงแผนการดำเนินงานด้านการตลาดออนไลน์ของ  ททท.  ประจำปี  ๒๕๕๖

วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ธันวาคม   ๒๕๕๕

ณ  ห้องโถง  ชั้น ๑  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับของที่ระลึก

 

-

ชมโซนกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน

  • โซนที่  ๑  Register  Zone
  • โซนที่  ๒  New  TAT’s Official  Website  Tourism Thailand Zone
  • โซนที่  ๓  Mobile App Zone
  • โซนที่  ๔  Amazing  Thailand  Account  and Sticker on LINE Zone
  • โซนที่  ๕  โซนเที่ยวหัวใจใหม่ 
  • โซนที่  ๖  Smile Land  Game Zone
  • โซนที่  ๗  Stage  Zone

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญประธานในพิธีขึ้นกล่าวบนเวที

 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แถลงผลงานความสำเร็จด้านการตลาดออนไลน์ที่ผ่านมา  รวมทั้งแผนกลยุทธ์ 

และแผนงานการตลาดในปี  2556 

  • Amazing  Thailand  account  and  sticker on LINE
  • เปิดตัว  new app เที่ยวหัวใจใหม่  (Thailand  Tourism)  for iPhone and  Android
  • กิจกรรม Smile land Game ในปี  ๒๕๕๖

 

-

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จับรางวัลผู้โชคดีจากรายชื่อสื่อมวลชนที่ลงทะเบียน  จำนวน  ๓  รางวัล

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว