แถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ประกาศข่าว : 11 ธ.ค. 2555

กำหนดการ 

แถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๖

วันอังคารที่  ๑๑  ธันวาคม   ๒๕๕๕  

ณ  ห้องชมชลธี  หอประชุมกองทัพเรือ

 

๑๐.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน /รับเอกสาร


๑๐.๓๐ น.

-

-

ชมวิดีทัศน์โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง

ชมการแสดงจากเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง


 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียด

ของการจัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง  กองทัพเรือ  ประจำปี  ๒๕๕๖

  • พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย  รองผู้บัญชาการทหารเรือ
  • นายปรเมศวร์  อมาตยกุล   ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • ดร.ดาโต๊ะอิหม่าม พัฒนา หลังปูเต๊ะ มัสยิดต้นสน
  • นายสนมพร  ฉิมเฉลิม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายข่าว  กลุ่มงานผลิต  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
  • นายสยาม  เศรษฐบุตร  ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

 

-

กลุ่มเยาวชนรับของที่ระลึก / ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

เสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัล

 

๑๒.๐๐ น.

-

รับประทานอาหารกลางวัน