เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ – เกาะเสม็ด
วันที่ประกาศข่าว : 21 พ.ย. 2555

 

กำหนดการ

แถลงข่าว “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ – เกาะเสม็ด”  จังหวัดระยอง  ประจำปี  ๒๕๕๕

วันพุธที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง / รับเอกสาร


๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที


 

-

นายวิชิต  ชาตไพสิฐ

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

กล่าวถึง  ความพร้อมในส่วนของพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดระยอง


 

-

นายไพรัตน์  อรุณเวสสะเศรษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ

กล่าวถึง  ความเป็นมาของการจัดงาน และรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน


 

-

นายชัยรัตน์  ไตรรัตนจรัสพร

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานของภาคเอกชนในพื้นที่


 

-

นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง

กล่าวถึง  ความเป็นมาและรายละเอียดของการจัดงาน “ภูมิบุรี  ศรีระยอง”  ประจำปี  ๒๕๕๕


 

-

นายชูชาติ  อ่อนเจริญ

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง

กล่าวถึง  ภาพรวมการท่องเที่ยวและแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง


 

-

สื่อมวลชนชักถาม


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๕.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว