พิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง
วันที่ประกาศข่าว : 16 พ.ย. 2555

กำหนดการ

พิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย
เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง
วันศุกร์ที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

ณ โกดัง ๔ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (ASIATIQUE The Riverfront)
ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ

 

 

๑๗.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน

 

๑๗.๓๐ น.

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประธานในพิธี เดินทางมาถึง

 

 

-

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ                         

นางวัลลภา ไตรโสรัส  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด

กล่าวถึง การสนับสนุนการจัดงานแถลงข่าวสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

 

 

-

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพถ่าย

“สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง”   

 

 

-

ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ  เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงภาพถ่าย ซึ่งเป็นภาพถ่ายบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงจากทั่วประเทศไทย

 

 

-

เสร็จสิ้นพิธีการ