แถลงข่าวการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ประกาศข่าว : 14 พ.ย. 2555

กำหนดการ 

แถลงข่าวการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทาน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 

( Hua Hin Cycling 2012 )

วันพุธที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

 

     ๑๓.๓๐ น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน


     ๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ  และนำเข้าสู่การแถลงข่าว


 

- 

นายมนตรี  ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน  ประธานการจัดงาน กล่าวถึง  ที่มาและวัตถุประสงค์การจัดการ


    

- 

นายณัฐปคัลภ์  อัครวิชญ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึง  เป้าหมายและผลด้านการท่องเที่ยวที่จะได้รับจากโครงการฯ


 

-

นายสมชาย  กระแจะเจิม ประธานชมรมจักรยานวังไกลกังวลหัวหิน  กล่าวถึง  ภาพรวมกิจกรรม


 

-

ตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชน


 

- 

พิธีกรกล่าวขอบคุณ / เชิญถ่ายภาพร่วมกัน


     ๑๔.๓๐ น.

-

จบการแถลงข่าว