แถลงผลโพลล์ “ท่องเที่ยวไทย พร้อมเข้าสู่ AEC หรือยัง”
วันที่ประกาศข่าว : 12 พ.ย. 2555

 

กำหนดการ

แถลงผลโพลล์  “ท่องเที่ยวไทย  พร้อมเข้าสู่ AEC  หรือยัง”

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันจันทร์ที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๐.๐๐  น. 

- 

สื่อมวลชนลงทะเบียน


๑๐.๓๐  น. 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ


 

- 

นายพงศธร  เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  ความเป็นมาของการจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชน


 

- 

ผศ.ดร. ธนวรรธน์  พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำเสนอผลโพลล์  “ท่องเที่ยวไทย  พร้อมเข้าสู่ AEC หรือยัง”


 

-

ผศ.ดร. ธนวรรธน์  พลวิชัย  ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นายพงศธร  เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน  ททท. ถึงแนวทางการดำเนินงานของ ททท.  ในการเตรียมความพร้อมกับการเข้าสู่การเปิด AEC


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๑.๓๐  น. 

-

จบการแถลงผล