งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติประเทศไทย ครั้งที่ ๖
วันที่ประกาศข่าว : 7 พ.ย. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติประเทศไทย  ครั้งที่ ๖  

Thailand  International  Balloon  Festival 2012”

วันพุธที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๓๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง / รับเอกสาร


๑๔.๐๐  น.

- 

พิธีกรกล่าวต้อนรับ


 

- 

ชมวีดีทัศน์การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ในปีที่ผ่านมา


 

- 

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติประเทศไทย ครั้งที่ ๖ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


 

-

นายยุทธ  วาณิชชานนท์  ที่ปรึกษา  บริษัท  เอิร์ท  วินด์  แอนด์  ไฟร์  จำกัด กล่าวถึง  รายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ  ภายในงานฯ


 

-

สื่อมวลชนชักถาม


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๕.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว