แถลงข่าว “หนาวนี้ใจเดียว เที่ยวเมืองเลย”
วันที่ประกาศข่าว : 31 ต.ค. 2555

 

กำหนดการ

แถลงข่าว “หนาวนี้ใจเดียว   เที่ยวเมืองเลย”

วันพุธที่  ๓๑  ตุลาคม   ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

 

๑๓.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร / รับประทานอาหารว่าง


๑๔.๐๐  น.

- 

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที


 

-

นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวถึง   การท่องเที่ยวในฤดูหนาว จังหวัดเลย “เมืองแห่งทะเลภูเขา  สุดหนาว ในสยาม” การเตรียมความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ  อาทิ งานเทศกาลต้นคริสมาสภูเรือ  ครั้งที่ ๑  และงานเทศกาลหน้ากากนานาชาติ


 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  นโนยายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวในพื้นที่จังหวัดเลย และการสนับสนุนการจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


 

-

สื่อมวลชนซักถาม


 

-

ถ่ายถาพร่วมกัน


 

-

จบการแถลงข่าวฯ