พิธีเปิดการอบรม หัวข้อ Trainers’ Training on Quality Service Tourism for CLMTV
วันที่ประกาศข่าว : 29 ต.ค. 2555

 

กำหนดการ 

พิธีเปิดการอบรม หัวข้อ  Trainers’ Training on Quality Service Tourism for CLMTV

วันจันทร์ที่   ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๕๕

ณ  ห้อง Executive  ชั้น  ๑  โรงแรมรามา  การ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต

 

๐๘.๓๐  น. 

-  สื่อมวลชนลงทะเบียน


๐๙.๐๐  น.

-  นายสุรพล เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม


๐๙.๐๕  น.

-  รับประทานอาหารว่าง (ชา – กาแฟ)