พิธีมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2012โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2012
วันที่ประกาศข่าว : 30 ต.ค. 2555

พิธีมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2012

วันอังคารที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

 

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและรายงานผลการจัดโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2012

 

 

-

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี (คนไทย)  โดย
นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท.

นายสมบูรณ์  ครบธีรนนท์  ผู้จัดการวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำประเทศไทย

 

๑๔.๑๕  น.

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

-

เสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัล

 

 

-

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน