งาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ประกาศข่าว : 26 ต.ค. 2555

 กำหนดการ

แถลงข่าวงาน  “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี  ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕

ณ  ห้องออร์คิด  โรงแรมรามา การ์เด้นส์  ถนนวิภาวดีรังสิต

  

๑๓.๓๐  น. 

-  สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร / รับประทานอาหารว่าง


๑๔.๐๐  น.

-  พิธีกรกล่าวต้อนรับ


 

-  ชมการแสดง


 

-  พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที


 

นายนิรันดร์  กัลยาณมิตร   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

   กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี  ๒๕๕๕


 

นายกิตติภัทร์  รุ่งธนเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

   กล่าวถึง  กิจกรรมงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง


 

นางพัฒน์มาศ  วงศ์พัฒนศิริ     ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียง  

    เหนือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

   กล่าวถึง  การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานของการท่องเที่ยวแห่ง

   ประเทศไทย


 

พล.ต.ต. ชัยทัติ  อินทนูจิตร 

    ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสุรินทร์ 

   กล่าวถึง   การรักษความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร


 

- สื่อมวลชนซักถาม


 

- ถ่ายภาพร่วมกัน


 

- จบการแถลงข่าว