ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้ง ๑๔๑
วันที่ประกาศข่าว : 17 ต.ค. 2555

กำหนดการ

แถลงข่าวการจัดงานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี  ประจำปี  ๒๕๕๕  ครั้ง  ๑๔๑

วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร / รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

ชมการแสดง “ทีศิลป์” จากรายการ Thailand’s got talent

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายคมสัน  เอกชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวถึง  ประวัติความเป็นมาของการจัดงานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี ประจำปี  ๒๕๕๕ 

 

-

นายวิทยา  คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวถึง  การสนับสนุนการจัดงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

-

นายบริสุทธิ์  ประสพทรัพย์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก  ททท.กล่าวถึง  การประชาสัมพันธ์การจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

-

นายเดโช  คงชยาสุขวัฒน์  นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี กล่าวถึง  กิจกรรมต่างๆ  ภายในงานฯ

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว