เปิดตัวแพลงมหัศจรรย์เมืองไทย และ Miracle Thailand
วันที่ประกาศข่าว : 16 ต.ค. 2555

แถลงข่าว “เปิดตัวแพลงมหัศจรรย์เมืองไทย และ Miracle Thailand”

วันอังคารที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๐๐  น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร


๑๔.๐๐  น.

- 

นายสัญญา  ปรีชาศิลป์  พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญประธานในงานแถลงข่าว  “เปิดตัวเพลงมหัศจรรย์เมืองไทย และ Miracle Thailand” ขึ้นบนเวที


 

- 

นางสาวเพ็ญสุดา  ไพรอร่าม  ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึง  การสนับสนุนการทำเพลง “มหัศจรรย์เมืองไทย และ Miracle Thailand” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


 

- 

พิธีกรเรียนเชิญศิลปินวงซิงก์  เอ้าท์  เอเชีย (Sing Out Asia), ทีมโปรดิวเซอร์, และนักดนตรี (นายพลกฤษณ์  ถมยา, นายเสกสรร  ปานประทีป, นายศรัณย์  วงษ์น้อย  และ นายสมอัตถ์  บุณยะรัตนเวช) ร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดและที่มาของการทำเพลง


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


 

-

รับฟังเพลงมหัศจรรย์เมืองไทย (เวอร์ชั่นไทย) และ Miracle Thailand (เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ)  จากศิลปิน  อาร์ท  ถมยา


 

-

จบการแถลงข่าว