“ปฏิบัติบูชาลาพรรษา ที่พระธาตุพนม ปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี”
วันที่ประกาศข่าว : 8 ต.ค. 2555

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว 

แถลงข่าวกิจกรรม “ปฏิบัติบูชาลาพรรษา  ที่พระธาตุพนม  ปีพุทธชยันตี  ๒๖๐๐  ปี”

วันจันทร์ที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕

ณ  ลานกิจกรรม  ชั้น  ๑  อาคารมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปัญโญ  (สวนโมกข์กรุงเทพ)

 

 

๑๓.๓๐ น. 

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร


๑๔.๓๐ น.

- 

ดร. อริสรา กำธรเจริญ  พิธีกรกล่าวต้อนรับ


         

-

ชมวีดิทัศน์ “พระธาตุพนม ปฐมบรมสารีริกธาตุ เจดีย์บนผืนแผ่นดินไทย”


๑๔.๔๐ น. 

- 

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดของการจัดกิจกรรม “ปฏิบัติบูชาลาพรรษา  ที่พระธาตุพนม  ปีพุทธชยันตี  ๒๖๐๐  ปี”


 

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กล่าวถึง  นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในภาคอีสาน,วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการจัดงาน “ปฏิบัติบูชาลาพรรษา  ที่พระธาตุพนม   ปีพุทธชยันตี  ๒๖๐๐  ปี”


 

-

นายแพทย์บัญชา  พงษ์พาณิช  กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปัญโญ  กล่าวถึง  ความสำคัญของการร่วมฉลองวาระปีพุทธชยันตี  ๒๖๐๐  ปี  ที่พระธาตุพนม


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๕.๓๐ น.

-

เสร็จสิ้นงานแถลงข่าว