พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดวาดภาพ “น้องสุขใจชวนเที่ยวทั่วไทยไปกับเชลล์ดอน”
วันที่ประกาศข่าว : 28 ก.ย. 2555

กำหนดการ

พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดวาดภาพ  “น้องสุขใจชวนเที่ยวทั่วไทยไปกับเชลล์ดอน”

วันศุกร์ที่  ๒๘  กันยายน   ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุม ๑  ชั้น  ๑๐  อาคาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 

๑๓.๓๐ น. 

- 

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับของที่ระลึก


๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ


 

-

นายศิลาชัย  สุหร่าย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวรายงานถึงรายละเอียดของการจัดงานการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ“เที่ยวไทยตามฝัน  ร่วมกันอนุรักษ์”


 

-

นายพงศธร  เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) เป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพวาดทั้งหมด  จำนวน  ๕๑  คน และมอบรางวัลสำหรับโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า ๑๐๐  ผลงาน จำนวน  ๒๕  โรงเรียน


 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน


๑๕.๐๐  น.

-

เสร็จพิธี