แถลงผลการดำเนินงานและการแสดงผลงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวาระครบรอบ ๑ ปีรัฐบาล
วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.ย. 2555

 

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน

แถลงผลการดำเนินงานและการแสดงผลงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในวาระครบรอบ  ๑  ปีรัฐบาล

วันศุกร์ที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๕

ณ  ลานอเนกประสงค์  อาคารนิมิบุตร  สนามกีฬาแห่งชาติ

  

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

๑๓.๓๐  น.         

-

นายชุมพล  ศิลปอาชา 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ประธานในพิธี  เดินทางมาถึง

 

-

ชมวิดีทัศน์ ชุด “มหัศจรรย์การท่องเที่ยวและกีฬา”

 

-

ประธานในพิธี  แถลงผลการดำเนินงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในวาระครบรอบ ๑ ปีรัฐบาล

 

-

ประธานในพิธีนำผู้บริหารทุกหน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ร่วมประกอบพิธีเปิดการแสดงผลงานและร่วมกันแสดงปณิธานในการขับเคลื่อน

การท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๔.๑๕  น.

-

ประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมงาน และสื่อมวลชน เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน

ของหน่วยงานต่างๆ ภายในงาน

๑๔.๓๐  น.

-

ประธานในพิธี และผู้บริหารทุกหน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญสื่อมวลชน “กินผัดไทย  เปิดใจคุยกัน”  ณ บริเวณที่รับรองสื่อมวลชน

๑๕.๐๐ น.

-

เสร็จพิธี

 

-----------------------------------------

หมายเหตุ  :  งานมหัศจรรย์การท่องเที่ยวและกีฬา ( Miracle of Tourism  and Sports )

                 จัดแสดงผลงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

                 ตั้งแต่วันที่  ๒๑  –  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๑.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.