พิธีเปิดงาน Art For The King เทศกาลศิลปะหัวใจใหม่ ตามรอยพ่อสู่ความสุขที่ยั่งยืน
วันที่ประกาศข่าว : 18 ก.ย. 2555

 

กำหนดการ

พิธีเปิดงาน Art  For  The  King   เทศกาลศิลปะหัวใจใหม่  ตามรอยพ่อสู่ความสุขที่ยั่งยืน

ในวันอังคารที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๕

ณ   ลานเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

  

 

๑๖.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับเอกสาร  


๑๖.๓๐  น.

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึงบริเวณงานฯ และเดินชมผลงานของนักศึกษา


๑๗.๐๐  น.

-

พิธีกร  (หมอก้อง  สรวิชญ์  และ  PJ แนน  ๙๓ คูลฟาเรนไฮ) กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน


 

-

ชมวีดีทัศน์ประมวลภาพผลงานการประกวดและผลงาน  ๙  ชิ้นจาก ๙  สถาบันการศึกษา ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยรังสิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, วิทยาลัยเพาะช่าง    และมหาวิทยาลัยศิลปากร )


 

-

พิธีกรเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติบนเวทีเพื่อทำพิธีเปิดงาน  ได้แก่  นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ผู้แทน จากเว็บไซต์ Mthai, ผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, และผู้แทนจาก  ๙  สถาบันการศึกษา


๑๗.๒๐  น.

-

นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน  Art  For  The  King  และทำพิธีเปิดงานฯ


 

-

เสร็จสิ้นพิธีเปิดงานฯ  และถ่ายภาพร่วมกัน